Categoria: Educatiu

Projecte d’nserció sòcio laboral (suport a les classes d’anglès)

Descripció de l’activitat: El projecte sol·licitat és per fer un suport a les classes d’anglès en un PFI de mecànica. Són programes que tenen per objectiu proporcionar als joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar els seus estudis de formació professional.

Es tracta de joves que tenen 16 anys d’edat i com a màxim 21, i que han deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol.

Llegir més

Unitat d’Escolarització Compartida: Formació i Orientació Laboral (FOL)

Descripció de l’activitat: La unitat d’escolarització compartida és un servei que oferim des de fa 6 cursos acadèmics després que el Departament d’Ensenyament ens demanés la seva obertura. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat. Llegir més

Unitat d’Escolarització Compartida: reforç castellà

Descripció de l’activitat: La unitat d’escolarització compartida és un servei que oferim des de fa 6 cursos acadèmics després que el Departament d’Ensenyament ens demanés la seva obertura. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat. Llegir més

Unitat d’Escolarització Compartida: curs de defensa personal

Descripció de l’activitat: La unitat d’escolarització compartida és un servei que oferim des de fa 6 cursos acadèmics després que el Departament d’Ensenyament ens demanés la seva obertura. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat. Llegir més

Unitat d’Escolarització Compartida: curs de primers auxilis

Descripció de l’activitat: La unitat d’escolarització compartida és un servei que oferim des de fa 6 cursos acadèmics després que el Departament d’Ensenyament ens demanés la seva obertura. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat. Llegir més

Unitat d’Escolarització Compartida: reforç oral d’anglès

Descripció de l’activitat: La unitat d’escolarització compartida és un servei que oferim des de fa 6 cursos acadèmics després que el Departament d’Ensenyament ens demanés la seva obertura. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat. Llegir més

Voluntariat al Centre Obert de Salesians Sant Jordi: professors d’informàtica

Descripció de l’activitat: Acollim voluntàries i voluntaris, majors d’edat, que vulguin col·laborar com a professors d’informàtica per a nois i noies entre 6 i 16 anys. Donar coneixements d’informàtica bàsica als nostres usuaris en petits grups: word, power point, excel, connexió a Internet i xarxes socials, compte de correu electrònic, etc.

Llegir més

Voluntariat al Centre Obert de Salesians Sant Jordi: talleristes

Descripció de l’activitat: Acollim voluntàries i voluntaris, majors d’edat, que vulguin col·laborar com a talleristes puntuals per a nois i noies entre 6 i 16 anys. Els tallers poden ser de diferents àrees: manualitats, esports, música, art, dansa, cura personal (com per exemple ioga), etc.

Serien sessions puntuals sessions puntuals a programar amb el voluntari/a encabides dins d’un trimestre i dirigides a un grup concret de nois/es. Llegir més

Voluntariat al Centre Obert de Salesians Sant Jordi: atenció a menors en situació de risc

Descripció de l’activitat: Acollim voluntàries i voluntaris, majors d’edat, que vulguin col·laborar en un projecte socioeducatiu.  L’objectiu principal és col·laborar amb el Centre Obert o Aula d’Estudi, un espai que ofeix atenció a tots/es els menors de la ciutat de Mataró que, per la seva situació de risc, pateixin deficiències en el seu desenvolupament integral, fomentant l’adquisició d’aprenentatges i millorant la seva integració social, prevenint d’aquesta manera el deteriorament de les situacions de risc. Llegir més

Voluntariat per la llengua

Descripció de l’activitat: L’objectiu general del programa Voluntariat per la llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d’aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. A més es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a casa nostra. Llegir més