Algunes recomanacions per agilitzar les reunions

Perquè una reunió surti bé cal una bona planificació, que sovint s’ha de començar a plantejar uns dies abans. Cal enviar a cada membre de l’entitat la convocatòria amb prou antelació.També és necessari tenir clars els punts a tractar i procurar estimar l’estona que dedicareu a cadascun d’ells; d’aquesta manera podeu destriar quins punts són els més urgents i quins es poden deixar per a una propera reunió.

Si vols conèixer altres recomanacions per agilitzar les reunions i fer-les més eficients i participatives, consulta el recurs que ha publicat Xarxanet.