Apoderaments per tràmits telemàtics amb l’Agència Tributària

Des del 2 d’octubre de 2016 totes les entitats han de rebre i presentar obligatòriament totes les comunicacions amb l’Agència Tributària de forma telemàtica.

Per poder fer aquesta gestió, és necessari que l’entitat disposi d’un certificat digital de representant de persona jurídica. Però també hi ha la possibilitat d’apoderar algú perquè pugui rebre i presentar aquestes comunicacions.

Si l’entitat disposa d’un gestor o gestora (col·laborador/ora social d’hisenda) que li faci habitualment els tràmits de presentació de declaracions tributàries, pot autoritzar aquesta persona per rebre i presentar les comunicacions que calgui, a més d’altres tràmits que no es poden fer sense aquesta autorització prèvia. Llegir més