Bases de la convocatòria de subvencions 2017

L’Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases particulars reguladores i les convocatòries de subvencions per a l’any 2017, en diferents àmbits: atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports. El període de presentació de sol·licituds va del 27 de febrer al 20 de març de 2017.

 • Programes de suport en l’àmbit de l’atenció social (C-01/17)
 • Programes i activitats per a gent gran (C-02/17)
 • Programes i activitats de dinamització als casals de gent gran (C-03/17)
 • Foment dels programes i activitats de salut pública (C-04/17)
 • Programes i activitats que fomentin la igualtat entre homes i dones, la promoció social i la participació de les dones a la ciutat (C-05/17)
 • Educació en el lleure (C-06/17)
 • Activitats per a joves (C-07/17)
 • Promoció de la integració social, de la sensibilització ciutadana i de la convivència (C-08/17)
 • Casals d’estiu (C-09/17)
 • Menjador escolar (C-10/17)
 • Programes d’activitats culturals (C-11/17)
 • Activitats de promoció esportiva (C-12/17)
 • Activitats esportives extraordinàries (C-13/17)

Es pot consultar el text de les Bases particulars i obtenir l’imprès de sol·licitud clicant aquí.