Cessió d'espais

Què oferim?

 

Coneix el Centres Cívics que hi ha a la ciutat

Consulta la seva ubicació, el tipus de sales i espais que s'ofereixen, els horaris i les activitats que es realitzen.

 Visita la pàgina web

Cessió d'espais als equipaments cívics

Amb les infraestructures necessàries, sempre que sigui possible i estiguin disponibles (sales d’actes i polivalents).

Despatxos compartits per a entitats

Si ets una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic i no disposes de despatx, pots sol·licitar-ho.

Bústies d'entitats

Si ets d'una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic i necessites disposar d’una bústia per rebre correspondència exterior, pots sol·licitar-ho a través d’una instància.

Cessió d'armaris

Si ets d'una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic, pots disposar d’un armari per emmagatzemar-hi objectes de les activitats que realitzeu.