Cessió d'espais

Què oferim?

 

Coneix el Centres Cívics que hi ha a la ciutat

Consulta la seva ubicació, el tipus de sales i espais que s'ofereixen, els horaris i les activitats que es realitzen.

 Visita la pàgina web

Cessió d'espais als equipaments cívics

Amb les infraestructures necessàries, sempre que sigui possible i estiguin disponibles (sales d’actes i polivalents).

Despatxos compartits per a entitats

Si ets una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic i no disposes de despatx, pots sol·licitar-ho.

Bústies d'entitats

Si ets d'una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic i necessites disposar d’una bústia per rebre correspondència exterior, pots sol·licitar-ho a través d’una instància.

Cessió d'armaris

Si ets d'una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic, pots disposar d’un armari per emmagatzemar-hi objectes de les activitats que realitzeu.

Utilització d'espais del mercat de la plaça de Cuba 

Les entitats també poden fer ús de qualsevol dels espais del Mercat Municipal de la plaça de Cuba (Expo Espai, Espai e-Àgora, Aula de cuina i Espai Demo i Espai Joc).