Comença la recollida de propostes ciutadanes per la campanya dels Pressupostos Participatius

El Pressupost Participatiu és una eina de democràcia directa que permet a la ciutadania decidir sobre els pressupostos públics. Enguany, els veïns i veïnes de Mataró podran proposar, donar suport i decidir en què destinar 1.000.000 d’euros de la partida d’inversions del Pressupost municipal de 2019.

El procés ha estat impulsat pel Govern de la ciutat i validat per tots els grups municipals del Consistori en el marc de la Comissió Especial d’Organització.

A partir de les propostes realitzades per la ciutadania i els Consells Municipals de participació, s’escolliran un total de 18 propostes que la ciutadania, i mitjançant el vot directe, decidirà quines s’incorporen com a accions a realitzar en el proper pressupost municipal.

Les fases en què la ciutadania podrà participar de forma activa són la de proposta, la de suports i la de votació.

PROPOSTA (del 17 de maig al 7 de juny)
Presentant una o dues propostes per millorar la ciutat. Cal tenir en compte els criteris establerts, i sobretot que siguin una inversió i no superin els 330.000€.

SUPORTS (del 19 de juny al 10 de juliol)
De les propostes dels ciutadans i ciutadanes podem donar suport a aquelles que creiem que s’haurien de portar a terme. Cada ciutadà/na disposa de 5 suports. Les 20 propostes que hagin obtingut més suports, i un mínim de 75 suports, passaran a la següent fase de valoració.

VOTACIÓ (del 16 d’octubre al 6 de novembre)
Valorades i prioritzades les propostes, els ciutadans i ciutadanes de Mataró podran decidir, sobre un total de 18 propostes, quines són les que consideren que s’han d’incorporar al Pressupost municipal de l’any 2019. Es podran escollir tantes propostes com es vulgui, sempre i quan la suma dels seus imports no superi el 1.000.000 d’euros.

La participació es farà a través de la plataforma www.decidimmataro.cat que permetrà proposar, consultar, votar i disposar en tot moment d’informació actualitzada sobre el procés.