Companys de viatge, programa de lectura de la Fundació Iluro

Descripció de l’activitat: Convertir el procés individual de lectura en un enriquidor procés col·lectiu d’ interacció, a través d’un taller de lectura.

Perfil de la persona voluntària: Curiositat i interès per la cultura en sentit ampli i saber transmetre-la per cohesionar el grup.

Horari de l’activitat: Dijous d’11 a 12.30 h

Nom de l’entitat: Fundació Iluro

Persona de contacte: Mireia Vall

Telèfon i hores de contacte: 93 790 12 89. De dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h

Correu electrònic: mvall@fundacioiluro.cat