Convocatòria de subvencions municipal per a entitats

Bases generals i específiques

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Mataró

El període de presentació de sol·licituds serà del 4 al 22 de març.

La convocatòria està regulada per unes bases generals i unes bases particulars que estableixen les condicions que s’hauran de reunir per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria dels àmbits: atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, convivència, cultura i esports.

Consulta la documentació:
Bases generals de la convocatòria de subvencions 2019
Bases particulars reguladores 
Sol·licitud de subvenció
Presentació utilitzada a la sessió informativa sobre la convocatòria de subvencions
 Més informació

Com presentar la sol·licitud via telemàtica?

Tot i que no és obligatòri, enguany es treballa per tal de potenciar que les entitats presentin la sol·licitud via telemàtica a través de la nova Seu Electrònica.

Com fer-ho?
– En primer lloc és indispensable disposar d’identificació electrònica. Consulta els principals tipus d’identificació electrònica existents i les seves funcions.
– Un cop emplenada la sol·licitud cal que president/a i secretari/a signin el document de manera electrònica.
– Finalment caldrà tramitar tota la documentació via Seu Electrònica.

Dispositiu especial: les entitats que ho necessitin podran rebre suport i assessorament presencialment al CC Cabot i Barba per a conèixer tot els passos a seguir per a presentar la subvenció de manera telemàtica. El suport el realitzaran dues informadores que estan donant suport en diverses campanyes relacionades amb la tramitació electrònica. Es farà els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 h i els dimarts i dijous de 16 a 18 h, demanant cita prèvia a participacio@ajmataro.cat / 937582668.