Convocatòria ordinària de subvencions per entitats del Departament de Treball, Acció Social i Famílies per l’any 2017

El proper dimarts 31 de gener, a les 19h, al Centre Cívic Cabot i Barba, es realitzarà una presentació dels projectes subvencionables de la línia D, organitzada pel Consell comarcal del Maresme en col·laboració amb la Secció de Ciutadania i Convivència de l’Ajuntament de Mataró i la Secretaria d’Igualtat de Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, de la convocatòria ordinària de subvencions per entitats del Departament de Treball, Acció Social i Famílies per l’any 2017.
En concret, la línia D de subvencions té per objecte donar suport a activitats, projectes i serveis que realitzen les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de l’acollida i la integració de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades, a través de la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives i d’accés al mercat laboral, de la sensibilització a favor de la igualtat de drets i a la no-discriminació per raó d’origen i a través del suport a les xarxes associatives de persones immigrades i d’acollida social.

Descripció de les línies:
D.1. Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades.
D.2. Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’empoderament de joves i dones d’origen immigrant en situació de risc i a la realització de jornades i d’altres projectes de ciutadania.
D.3. Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol•licitants de protecció internacional.
D.4. Projectes d’acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa.
D.5. Projectes de tallers de reforç escolar.
D.6. Projectes de mentoria d’alumnes de secundària.
D.7. Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades.
D.8. Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables.
D.9. Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades.
D.10. Serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.
D.11. Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana.
L’objectiu de la sessió és donar a conèixer a les entitats les novetats en aquesta convocatòria que es preveu que surti immediatament. Entre aquestes novetats, s’han definit noves línies d’actuació i que hi podran concórrer altres entitats que fins ara no hi accedien (per exemple, hi podran accedir les AMPA).

Aquesta presentació es durà a terme el proper dimarts 31 de gener, a les 19h, al Centre Cívic Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5, Mataró, just davant l’estació de tren). Per poder organitzar-la, preguem ens confirmeu assistència (nom de l’entitat i qui vindrà) abans del 28 de gener de 2017, enviant un correu electrònic a l’adreça pla.immigracio@ccmaresme.cat.