AMPA CEE LES AIGÜES

Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G59408393

Ubicació

Veure mapa