ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ DOLLS 4 GIRLS

La cooperació internacional per tal de contribuir a fer que determinats països i pobles construeixin les condicions i les capacitats necessàries per a llur desenvolupament humà i, en especial, l’eradicació de la pobresa. L’associació es centra en les nines com a joc bàsic pel desenvolupament motor, emocional i social i el desenvolupament cognitiu que els hi permeti identificar-se d’una manera senzilla amb el món real.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G66857624

Ubicació

Veure mapa