ASSOCIACIÓ DE FAMILIES I MONITORS EXCURSIONISTES DEL MARESME

Formar infants i joves esportiva, lúdicament i pedagògicament en el medi natural. Això es duu a terme a partir d’uns quants objectius generals que s’emmarquen dins quatre àmbits educatius: el social, l’individual, l’ecològic i l’esportiu. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: excursions i tallers orientats a treballar per assolir els objectius definits en el projecte pedagògic- educatiu.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G66975020

Ubicació

Veure mapa