Comparsa El Peligro Invisible 2 de Febrero de 2008 La Rua de los Carnavales en M

ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL

Aturar la continuació de la destrucció del medi ambient de les generacions presents i futures.