AV DEL PATI DE CAN MARCHAL-EIXAMPLE

Agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana que s'especifica a l'àmbit territorial i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, actuant per aconseguir les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà i ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.

Dades de contacte

Altres dades

  • CIF: G65842271

Ubicació

Veure mapa