Eines per a la reflexió i l’anàlisi sobre la igualtat de gènere

El dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona i pot ser una bona ocasió perquè les entitats us pregunteu si existeixen desigualtats entre les persones que en formeu part. Us heu preguntat mai com és que en un acte determinat hi assisteixen més homes que dones o viceversa? S’hi pot fer alguna cosa? El llenguatge, les imatges i els continguts que elaboreu són no sexistes? Com ho podeu saber?

Torre Jussana ha preparat un manual que ofereix eines i continguts per a identificar els obstacles o desequilibris que poden existir entre homes i dones. Aquesta guia pràctica té en compte aspectes que afecten en matèria d’igualtat tant en el funcionament intern com en el plantejament d’activitats i projectes de les entitats.  Podeu consultar-lo aquí.