El certificat negatiu de delictes sexuals: qui l’ha de sol•licitar i com fer-ho?

Són moltes les associacions que treballen amb menors. Per tant, la normativa també obliga a totes les persones que en formen part i que interactuen amb menors a disposar d’un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, és a dir, que acrediti que no tenen cap condemna per aquest motiu. Més informació