El Manual de Gestió del Voluntariat. Eina de suport en la gestió de les persones voluntàries

Aquest manual neix com a resposta concreta, pràctica, ben propera a la necessitat expressada per les entitats, de comptar amb uns paràmetres a l’hora d’afrontar la problemàtica que, per a moltes de vosaltres, representa l’acompanyament de les persones voluntàries en el vostre dia a dia.

El manual està estructurat en nou blocs:

  1. El voluntariat social: es descriu breument què és el voluntariat social i quin és el marc legal d’actuació.
  2. La gestió del voluntariat: descriu la figura de coordinació de voluntariat i les competències que aquesta hauria de tenir.
  3. Captació i selecció del voluntariat: es detallen algunes eines a disposició de les entitats per a realitzar aquesta tasca.
  4. Acollida del voluntariat a l’entitat: es parla d’aquells aspectes que cal tenir present s per facilitar a la persona voluntària un bon coneixement de l’entitat.
  5. Incorporació del voluntariat a l’equip de l’entitat: recull informacions per a garantir una bona integració de la persona voluntària.
  6. Formació del voluntariat: proporciona suggeriments per a elaborar un pla de formació per a les persones voluntàries.
  7. Compromís i motivació del voluntariat: ofereix algunes idees que cal tenir en compte per motivar i acompanyar els voluntaris i voluntàries en la seva tasca dins l’entitat.
  8. Desvinculació: proporciona els elements a tenir en compte en la finalització del vincle entre la persona voluntària i l’entitat.
  9. Annexos: s’hi troben documents i adreces web que poden ser d’utilitat per a complementar la informació de cada un dels blocs.

Descarrega el manual a través d’aquest enllaç.