Tipus d'entitat: Comunitari

AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL DEL BAIX MARESME

L'establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius. La col·laboració activa en l'organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que dicti l'autoritat competent, per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten els cultius de la zona.

Llegir més

ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO

La defensa y la protecció de los animals. Per aconseguir es realitzaran activitats tals com recuperació de animals abandonats, Assistència veterinària, control de la natalitat, control de colònies de gats silvestres i donar informació i conscienciació.

Carrer de Llauder, 136 01 09 (08302)

ASOCIACIÓN BAOBAB

Millorar les condicions de qualitat de vida dels països d'origen de les persones que composen l'entitat, especialment Senegal, Gàmbia i Guinea Conakry, mitjançant activitats i projectes que potenciïn de forma favorable una millora de la situació econòmica, política, social, cultural i emocional de les poblacions que viuen en la zona.

Llegir més