Tipus d'entitat: Comunitari

AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL DEL BAIX MARESME

L'establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius. La col·laboració activa en l'organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que dicti l'autoritat competent, per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten els cultius de la zona.

Llegir més

ASOCIACIÓN BAOBAB

Millorar les condicions de qualitat de vida dels països d'origen de les persones que composen l'entitat, especialment Senegal, Gàmbia i Guinea Conakry, mitjançant activitats i projectes que potenciïn de forma favorable una millora de la situació econòmica, política, social, cultural i emocional de les poblacions que viuen en la zona.

Llegir més