Tipus d'entitat: Comunitari

ASOCIACIÓN DE MEXICANAS EN MATARÓ

Instituir-se com un òrgan gestor davant les entitats públiques, empreses privades i associacions, amb el fi d'obtenir ajuts, aportacions, recursos econòmics o de qualsevol tipus que ajudin a la realització dels objectius de l'associació.

Llegir més

ASOCIACIÓN PUENTE CENTRO CULTURAL ÁRABE

Col·laborar per aconseguir la completa incorporació en la societat de tots aquells immigrants nordafricans que necessitin una ajuda en classes de cultura, idiomes, desenvolupament personal i laboral, o qualsevol altra classe de necessitat en la que siguem capaços de poder-los animar o guiar a trobar el seu camí en aquest nou país.

Llegir més