Tipus d'entitat: Cooperació Internacional

ASSOCIACIÓ AMICS DEL BISBE JOAN GODAYOL

Demostrar la nostra amistat amb el Bisbe Joan Godayol, col·laborant amb les nostres aportacions econòmiques a la tasca que desenvolupa en la Prelatura d'Ayaviri. (Perú). Donar a conèixer l'obra i figura del Bisbe Joan Godayol per a promoure noves adhesions, tot exercint la solidaritat amb els problemes del Tercer Món, concretats en la seva actuació. Treballar per aconseguir ajudes materials de les nostres institucions i/o entitats i associacions per a desenvolupar programes d'actuacions socials, educatives, sanitàries, etc., en la zona de la Prelatura. Fomentar el voluntariat social.

Llegir més