Tipus d'entitat: Cooperació Internacional

ASSOCIACIÓ AMICS DEL BISBE JOAN GODAYOL

Demostrar la nostra amistat amb el Bisbe Joan Godayol, col·laborant amb les nostres aportacions econòmiques a la tasca que desenvolupa en la Prelatura d'Ayaviri. (Perú). Donar a conèixer l'obra i figura del Bisbe Joan Godayol per a promoure noves adhesions, tot exercint la solidaritat amb els problemes del Tercer Món, concretats en la seva actuació. Treballar per aconseguir ajudes materials de les nostres institucions i/o entitats i associacions per a desenvolupar programes d'actuacions socials, educatives, sanitàries, etc., en la zona de la Prelatura. Fomentar el voluntariat social.

Llegir més

ASSOCIACIÓ ANAFA LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR

Ajudar els refugiats de guerra de Guinea Bissau, del conflicte Casamancés i els pagesos de Senegal que accepten acollir-los a casa seva sense poder rebre cap ajuda a canvi. Lluitar contra la fam, la pobresa, la misèria, la insalubritat, l'èxode rural, l'analfabetisme, la ignorància, la mortalitat infantil i el subdesenvolupament promovent el projecte d'autosuficiència alimentària.

Llegir més

ASSOCIACIÓ BHAI NEPAL

Ajudar al benestar dels orfes de Nepal, millorant les seves condicions de vida. La cooperació internacional per contribuir en el desenvolupament sostenible de les comunitats més desfavorides. Col•laborar en projectes concrets a països en vies de desenvolupament a través de ONG’s locals o bé a través dels mateixos membres de l’associació que es puguin traslladar al país.

Llegir més