Tipus d'entitat: Econòmic

ASSOCIACIÓ SEGONA OPORTUNITAT VINTAGE

Promoure i fomentar actuacions, projectes i estratègies de futur per prevenir, tant la generació de residus com la disminució de recursos disponibles, i aplicant les 4R, Reducció, Reutilització, Reciclatge i Responsabilitat. Contribuir a transformar el concepte d’utilització de productes i materials a través de fomentar i promoure una utilització de proximitat, responsable i sostenible.

Llegir més