Tipus d'entitat: Esportiu

Aikido-ku Mataró i maresme

ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIDO-KU

La pràctica, difusió i ensenyament de l'art marcial anomenada Aikido (sempre entesa com la via de desenvolupament tradicional japonesa creada per O'sensei Ueshiba), així com de qualsevol altre activitat de desenvolupament personal.

Llegir més

ASSOCIACIÓ DE FAMILIES I MONITORS EXCURSIONISTES DEL MARESME

Formar infants i joves esportiva, lúdicament i pedagògicament en el medi natural. Això es duu a terme a partir d’uns quants objectius generals que s’emmarquen dins quatre àmbits educatius: el social, l’individual, l’ecològic i l’esportiu. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: excursions i tallers orientats a treballar per assolir els objectius definits en el projecte pedagògic- educatiu.

Baixada d'en Narcís Feliu de la Penya, 14 BX 01 (08301)
www.fites.cat