Tipus d'entitat: Esportiu

Aikido-ku Mataró i maresme

ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIDO-KU

La pràctica, difusió i ensenyament de l'art marcial anomenada Aikido (sempre entesa com la via de desenvolupament tradicional japonesa creada per O'sensei Ueshiba), així com de qualsevol altre activitat de desenvolupament personal.

Llegir més