Tipus d'entitat: Polític-Sindical

ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ AVdM

Potenciar la cultura, la riquesa i el benestar del municipi. Contribuir al manteniment dels principis de tota societat justa. Contribuir a la consolidació de les formes democràtiques de govern. Potenciar el desenvolupament del municipi i la qualitat de vida dels seus ciutadans. Concórrer a les eleccions. Portar a terme els objectius establerts en els seus programes.

Llegir més

ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS HOSPITALS I CENTRES SANITARIS MARESME

La defensa dels drets dels treballadors, la millora de les relacions humanes i laborals, la millora de la Sanitat com a servei públic als centres del Consorci Sanitari i en general a la comarca del Maresme, la col·laboració amb Estaments, Organitzacions i Associacions per la consecució de les finalitats esmentades i en general, qualsevol activitat interna o externa en benefici dels seus membres, dels drets dels treballadors i de la millora sanitària i social a la comarca.

Llegir més

ASSOCIACIÓ FEDERALISTES D’ESQUERRES

Organitzar un moviment cívic europeista, d'esquerres i federalista, en el ben entès que totes les persones tenim els mateixos drets, però, malauradament, formem part d'un món amb un ordre social injust, amb greus problemes comuns, com les desigualtats creixents o la degradació mediambiental. Un moviment de ciutadanes i ciutadans respectuós amb el paper de les institucions representatives i dels partits polítics, però que vol defensar la justícia social i la raó democràtica.

Llegir més

ASSOCIACIÓ FEM MATARÓ CAPITAL

Promoure el debat i l’estudi de les condicions necessàries per l’assoliment d’una capitalitat moderna, integradora, dinàmica i modèlica dins la comarca del Maresme i de Catalunya. Aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de Fem Mataró Capital des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment. Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats anteriorment.

C. de Jaume Ibran, 20 BX 01 (08301)

ASSOCIACIÓ FEM MATARÓ CAPITAL

Promoure el debat i l’estudi de les condicions necessàries per l’assoliment d’una capitalitat moderna, integradora, dinàmica i modèlica dins la comarca del Maresme i de Catalunya. Aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de Fem Mataró Capital des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment. Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats anteriorment.

Llegir més