Tipus d'entitat: Religiós

COMUNIDAD ISLÀMICA DE MATARÓ ALOUAHDA

Els fins pels quals es constitueix la comunitat són eminentment espirituals de culte i oració, encaminades al perfeccionament dels seus membres d’acord amb la doctrina de la religió musulmana. Aquests fins religiosos estan basats en el Corán i la Zuna (tradició del profeta del Islam).

Llegir més

COMUNIDAD ISLÁMICA IQRA

Els fins de la comunitat són eminentment espirituals de culte i oració, encaminats al perfeccionament dels seus membres d’acord amb la doctrina d’aquesta religió que és la musulmana amb el respecte dels límits, establerts en l’article segon de la Llei orgànica 7/1980 de 5 de juliol de llibertat religiosa, a l’exercici dels drets que dimanen de la llibertat religiosa.

Llegir més

CONFRARIA DE LA VERÒNICA

Animar i fomentar la fe en Crist Nostre Senyor i la devoció en la Mare de Déu, sempre Verge Maria, al mateix temps, d'acord amb la Parròquia, fer arribar els fruits de la caritat cristiana a tots els qui n'estiguin necessitats.

Llegir més

CONFRARIA DEL SANTO CRISTO DE LA AGONIA

Promoure el culte i devoció al Sant Crist de l'Agonia. Fomentar els vincles fraterns entre els seus membres i la promoció de la seva formació cristiana, humanística i cultural dels mateixos i dels seus alligats. Desenvolupar obres assistencials i socials d'ajuda al proïsme.

Llegir més

HOSPITALITAT MARE DE DÉU LOURDES DE BARCELONA

Ofereix servei amb personalitat jurídica privada conformement als cànons 208,299,321-6 del vigent Codi de Dret Canònic, organitza peregrinatge als diferents santuaris Marians i atendre especialment els pelegrins malats i/o aquells que estiguin mancats de mitjans econòmics i tenir cura de tots els aspectes que facin eficaç l’acompliment d’aquesta finalitat, transmetre als peregrins l’esperit de fe i de caritat i concretar en la participació en les activitats, diocesanes o parroquials que contribueixin al be dels malats. Formar els seus membres i procurar capacitar-los per un apostolat eficaç.

Carrer de las Siete Partidas, 40 (08304)
www.hospitalitat.org