Tipus d'entitat: Social

ASOCIACIÓN NACIONAL VETERANOS MILI SAHARA (ANVMSh)

Ser un punt de trobada per a totes aquelles persones que van complir el seu servei militar obligatori o voluntari i militars professionals, en l’antiga província espanyola del Sàhara, així com familiars dels abans mencionats. Tots aquells natius o europeus, que per raons de treball o família visqueren a l’Àfrica occidental espanyola abans o fins 1976.

Llegir més

ASS. SOMRIURES CONJUNTS

Creació i desenvolupament d’una xarxa de voluntaris disposats a participar en el projecte Somriures Conjunts, ja sigui en l’organització de l’entitat, impuls, difusió i suport, o en la creació i realització de les activitats. Per aconseguir aquest objectiu, l’associació realitza les activitats següents: Fer companyia als nens i nenes que han d’estar hospitalitzats, als seus familiars i amics. Ajudar a fer més fàcil i agradable l’estada dels nens i nenes, familiars i amics a l’Hospital de Mataró. Col•laborar a què la planta de pediatria de l’Hospital de Mataró sigui més acollidora.

Llegir més

ASSOCIACIÓ ALENAR

Promoure, donar suport, assessorar i divulgar activitats conduents al desenvolupament integral de les persones i la societat, entenent el desenvolupament integral com aquell que comprèn i concilia els aspectes físics, afectius, mentals i espirituals de la realitat.

Llegir més