Tipus d'entitat: Social

AFATRAC- ASSOC. FAMILIARS AFECTATS TRASTORNS CONDUCTA

Prevenir, disminuir, reconduir, tractar i pal•liar el Trastorn de Conducta dels nostres familiars i aconseguir ajuts, tractaments i centres per solucionar el màxim possible els seus efectes, per tal d'arribar a mitigar i/o solucionar aquest Trastorn, volem donar recolzament i assessorament als familiars Per aconseguir-ho es realitzarà les activitats següents: Promoure els recursos adients per detectar i reconduir el comportament el més ràpidament possible quan es sospiti un Trastorn de Conducta dins les famílies

Carrer NUMANCIA, 29 01 01 (08029)
www.afatrac.org

ASOCIACIÓN NACIONAL VETERANOS MILI SAHARA (ANVMSh)

Ser un punt de trobada per a totes aquelles persones que van complir el seu servei militar obligatori o voluntari i militars professionals, en l’antiga província espanyola del Sàhara, així com familiars dels abans mencionats. Tots aquells natius o europeus, que per raons de treball o família visqueren a l’Àfrica occidental espanyola abans o fins 1976.

Llegir més

ASS. SOMRIURES CONJUNTS

Creació i desenvolupament d’una xarxa de voluntaris disposats a participar en el projecte Somriures Conjunts, ja sigui en l’organització de l’entitat, impuls, difusió i suport, o en la creació i realització de les activitats. Per aconseguir aquest objectiu, l’associació realitza les activitats següents: Fer companyia als nens i nenes que han d’estar hospitalitzats, als seus familiars i amics. Ajudar a fer més fàcil i agradable l’estada dels nens i nenes, familiars i amics a l’Hospital de Mataró. Col•laborar a què la planta de pediatria de l’Hospital de Mataró sigui més acollidora.

Llegir més

ASSOCIACIÓ ALENAR

Promoure, donar suport, assessorar i divulgar activitats conduents al desenvolupament integral de les persones i la societat, entenent el desenvolupament integral com aquell que comprèn i concilia els aspectes físics, afectius, mentals i espirituals de la realitat.

Llegir més