Tipus d'entitat: Social

ASOCIACIÓN NACIONAL VETERANOS MILI SAHARA (ANVMSh)

Ser un punt de trobada per a totes aquelles persones que van complir el seu servei militar obligatori o voluntari i militars professionals, en l’antiga província espanyola del Sàhara, així com familiars dels abans mencionats. Tots aquells natius o europeus, que per raons de treball o família visqueren a l’Àfrica occidental espanyola abans o fins 1976.

Llegir més

ASSOCIACIÓ ALENAR

Promoure, donar suport, assessorar i divulgar activitats conduents al desenvolupament integral de les persones i la societat, entenent el desenvolupament integral com aquell que comprèn i concilia els aspectes físics, afectius, mentals i espirituals de la realitat.

Llegir més