Tipus d'entitat: Social

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI L’OLLA DE GRILLS DE MATARÓ

Els fins de l'associació te per objectius educar en el lleure a infants, adolescents i joves, transmetre valors com la cooperació, la solidaritat, el respecte i L’esperit crític així com crear un espai de llibertat i felicitat que promogui el creixement personal i llibertat d’expressió. Aquesta voluntat educativa i de transmissió de valors es desenvolupa a traves del joc, les activitats, les convivències i les experiències d’acord amb l’’ideari. l’associació realitza activitats com tallers, jocs, sortides, excursions, entre d’altres

Carrer d'En Moles, 27 (08302)

ASSOCIACIÓ CLUB & MARESME CLASSICS

Promocionar la realització de reunions periòdiques, normalment mensuals, l’últim diumenge de cada mes, únicament per a vehicles històrics, clàssics i esportius, amb una antiguitat mínima de 25 anys. Dissenya rutes amb els vehicles per donar a conèixer a socis i simpatitzants el caràcter històric, cultural i gastronòmic de Catalunya, fomentar la conservació, recuperació i restauració d’aquests automòbils que formen part de la nostra cultura i patrimoni automobilístic.

Llegir més