Tipus d'entitat: Social

ASSOCIACIÓ BAULA ESCÈNICA

La millora de la qualitat de vida de persones amb risc d’exclusió social degut a una malaltia, o altra problemàtica social que l’hagi conduit a aquesta situació, promovent la seva inserció comunitària.

Llegir més

ASSOCIACIÓ CLUB & MARESME CLASSICS

Promocionar la realització de reunions periòdiques, normalment mensuals, l’últim diumenge de cada mes, únicament per a vehicles històrics, clàssics i esportius, amb una antiguitat mínima de 25 anys. Dissenya rutes amb els vehicles per donar a conèixer a socis i simpatitzants el caràcter històric, cultural i gastronòmic de Catalunya, fomentar la conservació, recuperació i restauració d’aquests automòbils que formen part de la nostra cultura i patrimoni automobilístic.

Llegir més