FORMACIÓ. Obligacions legals i documentals de les associacions i responsabilitat de les juntes directives

Data i lloc: 31 de maig i 7, 12 i 14 de juny 2017, al CC Espai Gatassa. Període d’inscripció: del 3 al 26 de maig, places limitades.

Objectiu: Donar a conèixer i aclarir dubtes sobre les obligacions legals i documentals que té l’associació i els membres que formen part de la junta directiva. Aquesta formació està adreçada a tots els membres d’entitats sense ànim de lucre, especialment als membres de les juntes directives.

Més informació aquí.