Formació

L’Agència de Suport a l’Associacionisme aposta per la formació de les persones que integren les entitats sense ànim de lucre de Mataró. En base a les demandes expressades per les entitats s’ofereix una programació permanent de formació sobre gestió, com a element clau per a la millora dels resultats i funcionament intern de les entitats.

Places limitades. S'acceptarà una o dues persones de cada entitat en funció del tipus de formació. 

SESSIÓ INFORMATIVA. SERVEI COMUNITARI

Com la meva entitat pot participar en el projecte de "Servei comunitari"?

TALLER. INTRODUCCIÓ AL VOLUNTARIAT

Què és un/a voluntari/ària? Quin benefici pot aportar-me fer algun voluntariat? Es pot fer voluntariat a Mataró? 

TALLER. GESTIÓ D'EMERGÈNCIES

Saps què has de fer si hi ha una emergència en el teu local o en l'equipament on fa activitat la teva entitat? Sabries com evacuar-lo?