Juny associatiu 2014

Mataró,
ciutat de valors
Des de 2012, l’Ajuntament de Mataró dedica el mes
de juny a programar activitats dirigides i/o promogudes
per les entitats de la ciutat, amb l’objectiu de donar a
conèixer la seva tasca i proporcionar eines i coneixements
sobre àmbits que els són d’interès.
Enguany, i d’acord amb el projecte “Mataró, ciutat
de valors”, el centre d’interès del juny associatiu serà
la COOPERACIÓ, entesa des de tots els punts de vista.
Es tractarà la cooperació com una forma d’organització
empresarial i com una forma de col·laboració per a la
millora de la nostra societat unint esforços per assolir
un èxit col·lectiu.
El funcionament del teixit associatiu, ens demostra en
el seu dia a dia com la COOPERACIÓ és un valor cabdal
per poder afrontar els reptes que les nostres societats
han de superar. Així doncs, amb la col·laboració de diverses
entitats hem elaborat un programa d’activitats pel
mes de juny, adreçades a diferents públics, per reflexionar
sobre la cooperació des de tots els seus àmbits.
El programa del JUNY ASSOCIATIU es tanca amb
dos actes que volen implicar tota la ciutadania: la Nit
de la Solidaritat i la V Mostra d’entitats de Mataró,
amb l’objectiu de donar a conèixer el paper important
que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat i com,
des de les associacions, es promou la cooperació entre
tots i totes.

Cartell del Juny associatiu 2014