Juny Associatiu

LA COMUNICACIÓ
DE LES ENTITATS
En la societat actual, estar connectat és cabdal per
poder portar a terme qualsevol iniciativa. Per aquest
motiu, la comunicació i especialment com comuniquem,
és un element imprescindible per donarnos
a conèixer. Les entitats i el teixit associatiu, no
s’escapen d’aquest fet i necessiten comunicar constantment
la seva tasca, ja sigui per difondre-la, per
captar recursos o socis/es, o pel simple fet de ser present
i reconegut. Des de l’Ajuntament de Mataró amb
la col·laboració de diverses entitats i col·lectius de la
ciutat, hem elaborat un programa d’activitats per al
mes de juny, adreçat principalment al teixit associatiu,
però també a la ciutadania en general, amb l’objectiu
de reflexionar i conèixer experiències entorn de la comunicació
associativa i el fet comunicatiu en general.
Tot el programa del JUNY ASSOCIATIU és un seguit
d’activitats pensades principalment per donar eines
i coneixements sobre comunicació associativa,que
tindran el seu exemple més clar en la Nit de la Solidaritat.