Les Entitats des de Casa

Mataró té més de 700 entitats registrades, un teixit associatiu ric que cohesiona socialment la ciutat. L'escenari actual d'Estat d'Alarma pel Coronavirus impedeix que les entitats pugueu desenvolupar la vostra activitat amb normalitat. És per això que l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats proposa un entorn online perquè l'activitat associativa no quedi aturada. L'entorn web, col·laboratiu i participatiu, ens permet disposar dels canals per a què les entitats pugueu continuar difonent la vostra activitat passada, present i futura. Les xarxes socials són un element clau de relació entre nosaltres, permetent mantenir el vincle que s'ha generat i forjat durant tants anys.

A través del hashtag #entitatsdesdecasa podeu publicar a les vostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i Youtube tot allò que vulgueu comunicar i oferir a la ciutadania. Des de l'Agència, actualitzarem diàriament el recull informatiu amb les vostres iniciatives.

Quin tipus de contingut podeu publicar?

  • Fotografies o reculls fotogràfics de les activitats realitzades per l'entitat.
  • Vídeos publicats per l'entitat a la xarxa.
  • Imatges i infografies.
  • Textos i missatges d'interès.
  • Informació d'activitats futures.

(Criteris bàsics de publicació: correcció formal i ortogràfica bàsica, que respongui a l'interès general, publicació des del perfil de l'entitat, divulgació de missatges que apel·lin l'actitud positiva davant la situació, que no hi apareguin menors sense autorització.)

A continuació podeu veure, classificats, els diferents missatges online que les entitats de Mataró han publicat a les seves xarxes socials.

INICIATIVES D'ENTRETENIMENT

Activitats per fer a casa, de tipologia diversa

ACTIVITATS PER A INFANTS

Activitats online per als infants i joves

RECULLS FOTOGRÀFICS

Recopilacions fotogràfiques d'activitats realitzades

VÍDEOS

Clips audiovisuals de les entitats per mirar des de casa

ESTAR EN FORMA

Tutorials i vídeos per fer exercici des de casa

BENESTAR EMOCIONAL

Informació d'interès per al benestar durant el confinament

MISSATGES D'AGRAÏMENT

Posem en valor el positivisme

ACTIVITATS FUTURES

Activitats que les entitats realitzaran en el futur

SANT JORDI

Propostes de les entitats