L’Impost de Societats es pot presentar fins al 25 de juliol

El termini per presentar el Model 200 de l’Impost de Societats (IS) comença el dia 1 i acaba el dia 25 de juliol. Aquesta és la data límit per a les entitats obligades a presentar l’IS corresponent a l’exercici del 2018 que tinguin un exercici econòmic que coincidexi amb l’any natural. Aquest termini és per a les entitats que vulguin fer el pagament a través del banc, amb el codi Número de Referència Complet (NRC).

També tenen temps fins al 25 de juliol les entitats que presenten una declaració negativa; és a dir, les que tenen un resultat igual a zero.

Les entitats que volen domiciliar el pagament poden fer-ho fins a cinc dies abans. Aquest any, doncs, es pot domiciliar fins al 20 de juliol, encara que sigui un dissabte.

Què és l’IS i a qui afecta?

L’Impost de Societats (ISgrava la renda de les persones jurídiques, entre les quals figuren associacions i fundacions. Tot i així, no totes les entitats han de presentar-lo o pagar-lo.

Seguint la normativa establerta a l’article 124 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l‘Impost sobre Societats, hi ha tres condicions que les entitats parcialment exemptes han de complir per no presentar aquest tribut:

  • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que tots els ingressos no exempts que s’obtinguin estiguin sotmesos a retenció.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.

Davant qualsevol dubte, podeu contactar amb el servei d’assessorament econòmicgratuït de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

Informacions relacionades:

La meva entitat està obligada a presentar l’Impost de Societats?

Article publicat a Xarxanet.org | Entitat redactora: Suport Associatiu – Econòmic