Nota de Justícia i Pau amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu

Per una Europa basada en la solidaritat, els drets humans i la pau

Extracte:

 

Amb motiu de les properes eleccions al Parlament Europeu, les comissions de Justícia i Pau a Catalunya han fet públic un comunicat en el que fan una crida a la participació.

 

Expressen la seva convicció que la construcció d’una comunitat de pobles europeus basada en la solidaritat i la responsabilitat és una meta irrenunciable. Per això, demanen que Europa s’esforci per evitar les desigualtats entre països i grups socials i abandonar polítiques basades en egoismes nacionals.

 

Així mateix, consideren fonamental assolir i preservar un model econòmic que faci compatible la llibertat amb la promoció de la igualtat social i la protecció dels col·lectius més vulnerables, que és el model més coherent amb els fonaments morals de la cultura europea.

 

Demanen una Europa promotora de la justícia econòmica i social universal, sobre la base de la protecció i garantia dels drets socials, la cooperació al desenvolupament, la protecció del medi ambient i la regulació i control de les finances, afavorint una reforma del model econòmic i financer global per posar-lo al servei del bé comú universal, sota la tutela d’una autoritat pública democràtica mundial.

 

Creuen imprescindible un major respecte i protecció dels drets humans, fent esment especial als drets dels immigrants i a la necessitat d’afavorirvies efectives i realistes per a l’asil i la immigració laboral a Europa.

 

Finalment, assenyalen la necessitat de continuar avançant cap a una Unió Europea més democràtica i propera als ciutadans, que reconegui i tuteli els drets dels pobles, nacions i cultures que la integren més enllà dels Estats, incloent el dret a la lliure determinació dels pobles, així com un major compromís amb la pau, el desarmament i la limitació del comerç d’armes.

Text complet