Passos per obtenir el Certificat digital

Des d’aquest any la sol·licitud i la documentació per la Convocatòria de subvencions 2017 de l’Ajuntament es pot presentar telemàticament. Recordeu que per a fer gestions telemàtiques haureu de disposar del Certificat digital de representant de persona jurídica.

Aquest certificat us permet realitzar diferents tràmits: presentar documents a l’Ajuntament i altres institucions com la Generalitat o la Diputació, presentar documents a l’Agència Tributària, obtenir certificats tributaris i de Seguretat Social, emetre factures electròniques…

A més a més, també hi ha la possibilitats d’apoderar algú per a què pugui presentar i rebre aquestes comunicacions, com per exemple, el gestor de l’entitat.
Hi ha diverses entitats certificadores que us poden emetre aquest Certificat digital, la més habitual i econòmica és CERES. Per fer la sol·licitud del certificat cal seguir aquests passos:

  • Configurar el navegador (que ha de ser necessàriament Internet Explorer o el Mozilla Firefox) segons les indicacions que es troben a la pàgina web de l’entitat certificadora.
  • Fer la sol·licitud a la pròpia web, indicant el número de NIF de l’entitat i un correu electrònic.
  • Obtenir, en el Registre que correspongui segons la seva tipologia, els certificats de inscripció de l’entitat i del seu òrgan de govern (junta directiva, patronat…), que ha d’estar vigent.
  • Acreditació de la identitat del representant de forma presencial, normalment a l’oficina de l’Agència Tributària que li correspongui segons domicili a l’entitat.
  • Descarregar el certificat.

Si necessiteu més informació, us recomanem que consulteu aquest article editat per Xarxanet.