Personal voluntari pel foment i la formació en l’esport (Programa sòcioeducatiu Àrea Diürna)

Descripció de l’activitat: El programa sòcieoducatiu Àrea Diürna té l’objectiu de potenciar i consolidar un programa de normalització social, formatiu i laboral per a millorar i optimitzar la intervenció amb joves en situació d’exclusió i alt risc social, mitjançant la creació d’itineraris personalitzats i el treball i la coordinació en xarxa entre les diferents entitats implicades del territori. Es realitzen diferents activitats com: esport, alfabetització, tallers professionalitzadors (fusteria, soldadura, manteniment i reparació de bicicletes). Així mateix es fan tutories individuals per un major seguiment de cada jove.

Perfil de la pers ona voluntària: Persona empàtica i dinàmica amb interès pel foment i la formació en l’esport.

Número de persones voluntàries: 1

Horari de l’activitat: dilluns de 15.00 a 17.00 al poliesportiu Teresa Maria Roca

Data límit d’inscripció: 31/12/2019

Nom de l’entitat: Centre de Formació i Prevenció

Persona de contacte: Miriam Pérez Pérez

Telèfon i hores de contacte: 93.755.36.06 / 93.755.36.04 Horari: de 08.30 a 15.00

Correu electrònic: m.perez@cfpmaresme.org