Projecte Radars

Descripció de l’activitat: Radars és un projecte de l’Ajuntament de Mataró, que pretén facilitar que les persones grans del barri de La Llàntia puguin viure a casa seva i garantir-ne el benestar amb la complicitat del seu entorn. La tasca concreta que farà la persona voluntària serà:
– Realitzar trucades setmanals a les persones usuàries del projecte amb l’objectiu de fer un seguiment de la seva situació.
– Oferir i facilitar la informació dels recursos i serveis existents al territori per tal de vincular-les a la xarxa social del barri.
– Registrar per escrit el resum de la conversa telefònica

Perfil de la persona voluntària: Ser major d’edat i tenir sensibilitat amb la gent gran. Habilitats comunicatives. Compromís d’un any.

Número de persones voluntàries: 10

Horari de l’activitat: 2 h setmanals. Compromís anual.

Nom de l’entitat: Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró

Telèfon de contacte: 937419160

Correu electrònic: fundaciohospital@fundaciohospital.org