fotos grup FM_

Suport a activitats de grup de la Fundació Maresme

Descripció de l’activitat: Suport a monitors i persones ateses, en les diferents activitats que es realitzen als serveis de la Fundació.

Perfil de la persona voluntària: Tenir més de 18 anys. Comptar amb una estabilitat emocional, responsabilitat i compromís adequats pel desenvolupament de la seva activitat com a voluntari. Disposar de temps lliure suficient. Respectar la confidencialitat de la informació que es proporcioni.Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa amb les necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual o la seva família i cap a les indicacions de l’entitat.

Horaris de l’activitat: Tardes de 14.30 h a 16.30 h

Número de persones voluntàries: 3 persones

Data límit d’inscripció: 01/05/2017

Nom de l’entitat: Fundació Maresme

Persona de contacte: Lourdes Puig

Telèfon: 93 790 47 48. De 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

Correu electrònic:  vullcolaborar@fundaciomaresme.cat