Suport activitat de piscina de la Fundació Maresme

Descripció de l’activitat: Donar suport a monitors i persones ateses. Acompanyament i suport a les activitats aquàtiques (cal entrar a l’aigua) i al vestuari.

Perfil de la persona voluntària: Tenir més de 18 anys. Comptar amb una estabilitat emocional, responsabilitat i compromís adequats pel desenvolupament de la seva activitat com a voluntari. Disposar de temps lliure suficient. Respectar la confidencialitat de la informació que es proporcioni. Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa amb les necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual o la seva família i cap a les indicacions de l’entitat.

Horari de l’activitat: Divendres de 11.30 a 12.30 h.

Número de persones voluntàries: 1 persona

Data límit d’inscripció: 

Nom de l’entitat: Fundació Maresme

Persona de contacte: Lourdes Puig

Telèfon: 93 790 47 48. De 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Correu electrònic:  vullcolaborar@fundaciomaresme.cat