Suport a activitats esportives a la Fundació Maresme

Descripció de l’activitat: Donar suport als monitors/es d’activitats esportives (hockey, gimnàstica, atletisme, proves adaptades, futbol, bàsquet) i acompanyar a les persones ateses amb discapacitat intel·lectual.

Perfil de la persona voluntària: Tenir més de 18 anys. Comptar amb una estabilitat emocional, responsabilitat i compromís adequats pel desenvolupament de la seva activitat com a voluntari. Disposar de temps lliure suficient. Respectar la confidencialitat de la informació que es proporcioni. Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa amb les necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual o la seva família i cap a les indicacions de l’entitat.

Horari de l’activitat: 3 hores, un matí a concretar

Número de persones voluntàries: 3 persones

Nom de l’entitat: Fundació Maresme

Persona de contacte: Noemí Condeminas

Telèfon i hores de contacte: 937904748, de dilluns a divendres de 9 a 17 h

Correu electrònic: vullcolaborar@fundaciomaresme.cat