Suport als educadors i a les persones ateses del Centre Ocupacional, per la cura i manteniment d’un hort

Descripció de l’activitat: Suport als educadors i a les persones ateses del Centre Ocupacional, en la cura i manteniment d’un hort. Les tasques a realitzar a l’hort són: remoure terra, tirar compost, fer bancals, manteniment extern, regar, plantar, recollir, conèixer i utilitzar bé les eines per cada feina específica, coneixement bàsic dels diferent cultius…

Perfil de la persona voluntària: Tenir més de 18 anys. Tenir coneixement i experiència en la gestió d’un hort. Comptar amb una estabilitat emocional, responsabilitat i compromís adequats pel desenvolupament de la seva activitat com a persona voluntària. Disposar de temps lliure suficient. Respectar la confidencialitat de la informació que es proporcioni. Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa amb les necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual o la seva família i cap a les indicacions de l’entitat.

Dies i horaris de la realització de l’activitat: A concretar

Data límit d’inscripció: Oberta

Número de persones voluntàries: 1

Nom de l’entitat: Fundació El Maresme

Persona de contacte: Lourdes Puig

Correu electrònic: vullcolaborar@fundaciomaresme.cat

Telèfon de contacte: 93 790 47 48 de 9 a 17 h