Tramitació del Certificat negatiu de delictes sexuals

A les Bases de la convocatòria de subvencions 2017 de l’Ajuntament de Mataró s’especifica que és necessari que les entitats que tenen contacte amb menors acreditin que disposen dels Certificats negatiu de delictes sexuals de tots els treballadors i/o voluntaris. La normativa obliga a totes les persones que formen part d’una entitat que interactua amb menors a acreditar que no tenen cap condemna per delictes sexuals. S’inclouen totes les persones que estan en contacte amb menors, fins i tot, aquells menors que treballen o realitzen un voluntariat a l’entitat. En aquest cas, els tutors legals de la persona voluntària o treballadora menor són els encarregats de fer el tràmit. A més a més, les persones que no tenen la nacionalitat espanyola hauran de presentar aquest certificat i un altre del país on estan nacionalitzades.

La tramitació del Certificat negatiu de delictes sexuals és gratuïta i es pot realitzar a títol personal o de manera col·lectiva. La persona que, de manera individual, vulgui demanar el certificat té dues opcions. La primera és fer la sol·licitud utilitzant el DNI electrònic a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia. En cas que no en tingui, s’ha de tramitar el certificat  presencialment a qualsevol de  les Gerències territorials del Ministeri de Justícia (C. Garcilaso 124, Bcn) o bé a qualsevol Delegació del Govern (C. Mallorca 278, Bcn).

En el cas que la demanda del certificat sigui col·lectiva us recomanem que visiteu aquest enllaç on podreu trobar tota la informació detallada pas a pas i els arxius que se us demanen. La documentació que necessitareu és la següent: fotocòpia compulsada de les identificacions i autoritzacions de cada un dels sol·licitants, el certificat de compareixença del President/a de l’entitat i un arxiu Excel amb les dades de les persones sol·licitants.