Reforç de castellà per a un jove

Descripció de l’activitat: Es cerca persona voluntària per a fer reforç de castellà a un noi amb un nivell molt baix de l’idioma, a qui li aniria molt bé una persona que estigués exclusivament per a ell fent un reforç individualitzat.

El reforç es realitzarà dins l’Unitat d’Escolarització Compartida que és un servei que ofereix l’Associació Salesians Sant Jordi des de fa 6 cursos acadèmics. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat.

Perfil de la persona voluntària: Persona amb un bon nivell de castellà

Número de persones voluntàries: 1

Horari de l’activitat: Dijous de 9.45 a 10.30 h

Nom de l’entitat: Associació Salesians Sant Jordi

Persona de contacte: Laura Font

Telèfon: 937 589 069

Correu electrònic: laura.font@salesians.cat