Voluntariat al Centre Obert de Salesians Sant Jordi: professors d’informàtica

Descripció de l’activitat: Acollim voluntàries i voluntaris, majors d’edat, que vulguin col·laborar com a professors d’informàtica per a nois i noies entre 6 i 16 anys. Donar coneixements d’informàtica bàsica als nostres usuaris en petits grups: word, power point, excel, connexió a Internet i xarxes socials, compte de correu electrònic, etc.

El grup amb el que es treballaria pertant al nostre Centre Obert: servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia el desenvolupament integral dels infants i adolescents que hi assisteixen.

L’activitat es portarà a terme de dilluns a divendres, de 16.45 a 20.00 h. Es pactarà amb el voluntari/a quin dia de la setmana i en quin horari li aniria bé poder desenvolupar la classe, així com la definició del grup destinatari (número de participants, edats…) i el número de sessions a fer. El material, en la mesura de les nostres possibilitats, es facilitarà des del Centre Obert.

Perfil de la persona voluntària: Persona amb una actitud positiva, amb iniciativa i ganes d’aportar el seu coneixement específic a un grup de nois/es determinat. Aportaria la seva experiència i els seus coneixements en informàtica i programari bàsics, el seu saber didàctic i l’organització i implementació de l’activitat.

Número de persones voluntàries: 2 com a màxim, podent venir cadascú un dia / hora pactat a la setmana.

Dies i horaris de l’activitat: De dilluns a divendres de 16.45 a 20.00 h (es pactarà amb el voluntari/a dia i hora)

Nom de l’entitat: Salesians Sant Jordi

Persona de contacte: Laura Font

Telèfon: 937589069

Correu electrònic: laura.font@salesians.cat