Voluntariat al Centre Obert de Salesians Sant Jordi: talleristes

Descripció de l’activitat: Acollim voluntàries i voluntaris, majors d’edat, que vulguin col·laborar com a talleristes puntuals per a nois i noies entre 6 i 16 anys. Els tallers poden ser de diferents àrees: manualitats, esports, música, art, dansa, cura personal (com per exemple ioga), etc.

Serien sessions puntuals sessions puntuals a programar amb el voluntari/a encabides dins d’un trimestre i dirigides a un grup concret de nois/es.

El grup amb el que es treballaria seria una secció del Centre Obert: servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia el desenvolupament integral dels infants i adolescents que hi assisteixen.

L’activitat es portarà a terme de dilluns a divendres, de 16.45 a 20.00 h. Es pactarà amb el voluntari/a quin dia de la setmana i en quin horari li aniria bé poder desenvolupar els seus tallers, així com la definició del grup destinatari (número de participants, edats…) i el número de sessions a fer. El material, en la mesura de les nostres possibilitats, es facilitarà des del Centre Obert. Podrien ser tallers puntuals d’un cop per setmana durant un trimestre, per exemple, o en altres modalitats de 5-6 cops durant tot un curs.

Perfil de la persona voluntària: Persona amb una actitud positiva, amb iniciativa i ganes d’aportar el seu coneixement específic a un grup de nois/es determinat. Aportaria la seva experiència, el seu saber didàctic i l’organització i implementació de l’activitat.

Número de persones voluntàries: sense número finit donat que seria un voluntari puntual (entre 4 i 6 sessions del taller per grup.

Dies i horaris de l’activitat: De dilluns a divendres de 16.45 a 20.00 h (es pactarà amb el voluntari/a dia i hora)

Nom de l’entitat: Salesians Sant Jordi

Persona de contacte: Laura Font

Telèfon: 937589069

Correu electrònic: laura.font@salesians.cat